Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kehoterapia Tunteenvoima
Lekatie 15 D 1,
90140 Oulu

040-8456432
suvi@kehoterapiatunteenvoima.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Suvi Kajava
040-8456432
suvi@kehoterapiatunteenvoima.fi

3. Kehoterapia Tunteenvoiman asiakasrekisteri: Moderni- ja Tunnevyöhyketerapia

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika. Lisäksi terapian toteuttamiseen liittyvät kirjaukset. Tiedot kerätään manuaalisesti paperilomakkeelle.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään asiakkaalta itseltään.

7. Tietojen luovutus

Palvelun pitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Palvelun pitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukollisessa arkistokaapissa.

10. Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

11. Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

Käyttäjällä on oikeus lopettaa milloin tahansa palvelujen käyttäminen.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti. Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.