• ”Tunteet ovat ystäviä,eivät vihollisia.”
  • ”Tunteet johdattavat meidät itsetuntemukseenpelkän itsetietämyksen sijaan.”
  • ”Keho ymmärtää sellaista,mistä järjellä ei ole mitään käsitystä.”
  • ”Luotan sisälläni olevaan tietoon.”
  • ”Aidolla tunteella tarkoitetaan ihmisen sisäistäkokemusta, joka on kehollinen.”

Kehoterapia Tunteenvoima

Tunteet ovat meidän koko kehossa, järki asuu päässä. Kun käsi puristuu nyrkkiin, selkäpiitä karmii, iho nousee kananlihalle, jalka polkee maata tai sydän pamppailee ja verenpaine nousee, on tunteet lähteneet liikkeelle.

Tunnevyöhyketerapia TVT on erilaisten fyysisten, emotionaalisten ja mentaalisten lukkojen laukaisu- ja hoitomenetelmä. Sen perustana on elämänkaariteoria, jonka mukaan ihmisen elämässä vallitsee 18 vuoden jaksoina toistuva rytmi.

Meistä jokainen voi löytää itsensä, voimaantua, oppia puhumaan avoimesti tunteistaan ja löytää elämälleen tarkoituksen!