Tunnevyöhyketerapia

Home > Tunnevyöhyketerapia

Ensimmäinen kerta, 2h ..... 90€
Jatkohoidot, 1,5h ..... 80€

Hinnat sisältävät alv. 24%.

Tunnevyöhyketerapia (psykologinen vyöhyketerapia) on koko kehon vyöhyketerapiaa, jossa keskitytään tunnetraumojen purkamiseen. Hoidossa on keskeisessä asemassa kehon elämänkaareen perustuva tunnemuisti, joka noudattaa 18 vuoden rytmiä. Erilaiset elämän kriisit, vaikeudet, traumat, sekä ihmissuhdeongelmat lukitsevat kehoamme.

TVT sopii kaikenikäisille kehon erilaisten tunneperäisten fyysisten kipujen, käyttäytymishäiriöiden sekä erilaisten kehohäiriöiden hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Tällaisia oireita voivat olla esim. ahdistus- ja pelkotilat, masennus, paniikkihäiriö, uupumus, suolistovaivat ja kehon jännitystilat.

Hoito sopii myös ihmisille, jotka haluavat löytää syvemmän tarkoituksen elämälleen ja etsivät omaa identiteettiään. Tunnevyöhyketerapiassa ei tehdä tulkintoja vaan sinulle mahdollistetaan täysin itseohjautuvasti tapahtuva itseymmärrys ja itsetuntemus, mikä syntyy kehon tunne- ja elämänkaarimuistia avaamalla vähitellen hoitojen myötä, sekä jatkuu sen jälkeen itsenäisenä tunne- ja identiteettipeilauksena. Tunneprosessin apuna käytetään tunteiden dynamiikkaa, jossa perustunteina ovat pelko, viha, syyllisyys ja häpeä.

Ensimmäinen hoitokerta aloitetaan elämänkaarihaastattelulla, johon kehonhoito lähtee pohjautumaan. Ensimmäinen hoitokerta kestää kaksi tuntia, jatkokäynnit 1,5 h. Jatkokäynnit sisältää kehonhoitojen ohella elämänkaareen ja tunteiden dynamiikkaan liittyvää keskustelua.

Hoitoa voi ottaa yksittäisinä kertoina tai useamman kerran sarjoina. Hoitoväli on yleensä 3-5 viikkoa, akuuteissa vaivoissa hoidetaan 1-2 viikon välein. Hoidon esteenä ovat mm. vahvat mielialalääkkeet, syöpähoidot, meneillään oleva antibioottikuuri ja raskauden ensimmäiset 3kk (jos ei ole tottunut saamaan vyöhyketerapiaa). Lähde rohkeasti matkalle, jossa autat kehoasi löytämään sisäiset voimavarat ja vahvistamaan omaa identiteettiäsi!

Yksi Tunnevyöhyketerapian hoitomuoto on Tunneryhmä, joita olen vetänyt 1/2018 alkaen.